Visie

Thema's waarmee mensen worstelen, zoals grenzen stellen of een conflict hanteren, hebben hun eigen kleur, afhankelijk van de persoon zelf. In mijn praktijk werk ik graag met het zogeheten 'biografisch thema', een werkwijze steeds in ontwikkeling. Om dit 'biografisch thema' te achterhalen zijn er een aantal vragen die gesteld kunnen worden: Wat verwacht ik van mijzelf? Wat verwacht ik van de ander? Waar trek ik de grens? Waar heb ik de meeste behoefte aan? Zijn mijn verwachtingen reëel of zal ik ze moeten bijstellen? Voor mij staat de integriteit van de cliënt voorop. Deze kan het beste gewaarborgd worden door rekening te houden met de normen en waarden van de cliënt. Hiernaast vormt de gelijkwaardige houding van beide partijen het beste klimaat voor gesprekken. 

De boot, het huis en de boom der kennis

Het werken met een biografisch thema

 

De methode die hier toegepast wordt tracht een verband te leggen tussen het denken, voelen en willen en is gerelateerd aan uw biografie of levensloop. Om erachter te komen wat er speelt zullen de huidige omstandigheden in verband gebracht worden met de voor u belangrijke herinneringen uit het verleden. Uw ervaringen worden in het gesprek tussen u en de psycholoog verhelderd. Ter illustratie; de boot, het huis en de boom der kennis.

 


De boot

Jij leeft naar voren en begrijpt achteraf. (Goethe)

Wanneer u bemerkt dat u te emotioneel of geprikkeld reageert op uw omgeving, is het goed om u te bezinnen op de mogelijke redenen hiervoor. U hebt de laatste tijd slaapproblemen, gebrek aan concentratie, piekert veel, bent oververmoeid, emotioneel labiel, zwaarmoedig of krijgt paniek aanvallen. Een aanleiding kan zijn een conflict op het werk, een relatieprobleem, verlies of ziekte.

Het objectief kunnen nadenken over uzelf en uw situatie wordt bemoeilijkt als u uit balans bent door overbelasting of crisis. Uitgedrukt in een metafoor: de boot is in moeilijk vaarwater, te zwaar beladen of uit haar koers geraakt. Er zal hulp van buitenaf moeten komen voordat u weer vooruit kunt. Constatering en acceptatie van deze omstandigheid is een eerste stap om de hulp te aanvaarden die u nodig hebt!


Het huis

‘U zult niemand in uw huis binnen willen laten eer dat u het licht heeft aangedaan.’ (Saabye Christensen)

Een mens kan extra kwetsbaar worden als hij of zij zich niet goed kan afsluiten. Lichamelijk aansterken is belangrijk om te kunnen herstellen ook van uw psychische klachten. Om u te helpen beter in balans te komen werken wij aan uw grenzen; het aansterken van uw eigenwaarde aan de ene kant en het aanleren van nieuwe vaardigheden aan de andere kant. Op deze wijze ontstaat er innerlijke ruimte waardoor het focus helder gemaakt kan worden; 'het zogeheten 'biografisch thema'.

Het huis wordt benut als handvat bij het sorteren van wat er zich buiten u voordoet (externe omgeving), en wat er zich in de beleving afspeelt (interne omgeving). Emoties bevatten veel informatie. Om de invloed van de sociale omgeving te begrijpen in relatie tot uw klachten, zal er vooral naar uw ervaringen worden geluisterd. Herinneringen uit uw verleden kunnen inzichten geven en werken verhelderend.


De boom der kennis

‘Kijk naar binnen en je leert de wereld kennen, kijk naar buiten en je leert jezelf kennen.‘ (Goethe)

Het aanvaarden van beperkingen op het persoonlijke vlak en in relatie tot uw eigen situatie, kan als iets positiefs ervaren worden wanneer de mogelijkheden concreet worden en aansluiten bij wat u echt wilt. De boom der kennis is een beeld van het groeiende inzicht als u zichzelf leert kennen en van hieruit uw keuzen kunt maken. Acceptatie van het verleden, van uzelf, en het loslaten van irreële verwachtingen horen bij dit proces.